De Gemeente Zwevegem heeft mij aangesteld als fotograaf voor de coverfoto's van het gemeentelijk Informatieblad of "Infopunt Zwevegem". Dit wordt tweemaandelijks gratis verspreid aan alle inwoners van Groot-Zwevegem.