In UZIEN, in Deerijk, werden honderd gezichten gefotografeerd, van elk geboortejaar terug tot 1920. Een eeuw verschil tussen de oudste en jongste deelnemer.